Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠ – ΔΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Αναβολή μαθήματος κ. Αργυροπούλου

Το μάθημα Ανθρωπολογία του Ελληνικού Πολιτισμού & οι Μουσειακές της Εφαρμογές δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/2/2018, λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης. Η… Read more »