ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 19 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 19 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

Ηλεκτρονική Δήλωση Κατευθύνσεων

Στο χειμερινό εξάμηνο 2015-16 θα γίνει η δήλωση των κατευθύνσεων από τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου. Η δήλωση των κατευθύνσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο: https://e-students.teiwest.gr από… Read more »

Συμμετοχή του Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς EuroMed2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Βόλος, 24-26 Σεπτεμβρίου, 2015 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «Προτάσεις για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς : Δίκτυο Μουσείων στην Ηλεία και τρόποι ηλεκτρονικής τεκμηρίωσής του» http://euromed2015.eu/documents/book-of-abstracts.pdf http://euromed2015.eu/el/conference-program.php

Παράταση ηλεκτρονικής προεγγραφής

Το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής (που έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου) παρατείνεται  ως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου. Επίσης, παρατείνεται ως 28 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμεταφοράς) το διάστημα,… Read more »

Διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει (ο ίδιος ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο), να καταθέσει στη Γραμματεία: μια  απλή αίτηση… Read more »

Εγγραφές πρωτοετών με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής

Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής: https://eregister.it.minedu.gov.gr/ να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην… Read more »