Δήλωση κατεύθυνσης

Εάν κάποιος φοιτητής  δεν μπόρεσε να κάνει ηλεκτρονικά δήλωση κατεύθυνσης για τεχνικούς λόγους, θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία μια  υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του και την επιλογή του…. Read more »

Ενημέρωση ERASMUS

Την Τρίτη, 6/10/2015 και ώρα 14-15, θα πραγματοποιηθεί από την κ. Μ. Βίγλη ενημέρωση για τα προγράμματα ERASMUS στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ.   http://www.teiwest.gr/index.php/el/students-gr/erasmus-gr    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 19 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 19 ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

Ηλεκτρονική Δήλωση Κατευθύνσεων

Στο χειμερινό εξάμηνο 2015-16 θα γίνει η δήλωση των κατευθύνσεων από τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου. Η δήλωση των κατευθύνσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και μόνο στο διαδικτυακό τόπο: https://e-students.teiwest.gr από… Read more »