Χρονοδιάγραμμα Σπουδαστικού Έτους

Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Βασική εκπαιδευτική μονάδα στα Τ.Ε.Ι. είναι το διδακτικό εξάμηνο. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την πρώτη Δευτέρα μετά τις 19 Σεπτεμβρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά τη λήξη των εξετάσεων Β” περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 5η Ιουλίου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές περιόδους που η κάθε μία έχει διάρκεια δύο εβδομάδες. Η φοίτηση σε όλα τα τμήματα των Σχολών διαρκεί 8 εξάμηνα φοίτησης εκ των οποίων στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική στο επάγγελμα).
Τα μαθήματα διακόπτονται:

α) Από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και την 2α Ιανουαρίου
β) Από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι την Τετάρτη μετά το Πάσχα
γ) Από την 6η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και οι ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.