ΣΙΤΙΣΗ

Το Γραφείο Σίτισης και Στέγασης χορηγεί στους σπουδαστές τις κάρτες σίτισης. Δικαίωμα για δωρεάν σίτιση έχουν οι σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Η δωρεάν σίτιση διαρκεί για χρονική διάρκεια ίση με τον κανονικό χρόνο σπουδών προσαυξημένου κατά 50%. Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι την 5η Ιουλίου του επόμενου έτους, και διακόπτεται κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Εάν ο σπουδαστής αναστείλει τις σπουδές του για οποιαδήποτε αιτία, δεν του παρέχεται δωρεάν σίτιση.

Ο χώρος του εστιατορίου είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 07:30 έως 21:30.

Οι σπουδαστές σιτίζονται μεταξύ 12:00 και 16:00 (μεσημεριανό φαγητό) και 18:00 και 21:00 (βραδινό φαγητό).
Το εστιατόριο βρίσκεται επί της οδού Τάκη Πετροπούλου (έναντι supermarket Μαρινόπουλος).