ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Από την Υγειονομική Υπηρεσία του ιδρύματος παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης για κάλυψη νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δικαίωμα κατοχής σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης έχουν όλοι οι ανασφάλιστοι σπουδαστές.

Επίσης, εκδίδεται και η σχετική κάρτα υγείας των σπουδαστών όταν αυτοί πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προγράμματα ανταλλαγής σπουδαστών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του σπουδαστή (δίνεται από τη γραμματεία)
2. Υπεύθυνη δήλωση
3. Βεβαίωση από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα που ήταν ασφαλισμένος ότι έχει διαγραφεί.
4. Μία φωτογραφία