Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑ- ΜΑΘΗΜΑ-ΤΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΦ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ