Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΕΠΤ&ΤΜ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ_1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ_2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ_3.ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ