Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2020-ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/05/2020. ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ 1699, ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΝΕΝΟΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ,ΑΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ… Read more »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΩΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2020

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 10/05/2020. ΜΕ ΒΑΣΗ  ΤΟ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1293 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ… Read more »

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ΕΩΣ 24/03/2020 ΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ  ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 956 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ… Read more »

ΝΕΩΤΕΡΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΕΠΤ&ΤΜ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ 2019-2020 Β _ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ EΠΑ01-_Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης Μουσειολογίας EΠΑ02-Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ Μουσειολογίας EΠΑ03 – Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ Μουσειολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΕΠΤ&ΤΜ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ_1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ_2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ_3.ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ