ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

1Η.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.-ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡ.ΦΙΛΟΞ  Ι   -ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2Η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΕΙΔ.ΕΝΑΛ.ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 3Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤ.&ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ -ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  

ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

1Η ΑΝΑΚΟΙ-ΑΝΑΛΠΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜ.-ΔΙΟΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2Η ΑΝΑΚΟΙ-ΑΝΑΛΠΛΗΡΩΣΕΙΣ .ΜΑΘΗΜ.-ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΑΛ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 3Η ΑΝΑΚΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜ.- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΕΠ&ΤΜ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΕΠ&ΤΜ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΕΠΤ&ΤΜ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ_1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ_2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ_3.ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ