Μόνιμο προσωπικό

Μέλη Ε.Π.

Επώνυμο Όνομα Βαθμίδα E-mail
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Καθηγήτρια anastasia@teiwest.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επικ. Καθηγητής  teigpanag@gmail.com
ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθ. Εφαρμογών

ΕΔΙΠ

Επώνυμο Όνομα E-mail
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ