Μόνιμο προσωπικό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, e-mail: gpanagiotopoulos2015@gmail.com

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, e-mail: anastasia@teiwest.gr