Μόνιμο προσωπικό

Μέλη Ε.Π.

Επώνυμο Όνομα Βαθμίδα E-mail
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Καθηγήτρια zafmakr@upatras.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επικ. Καθηγητής  pangiorgos@upatras.gr