Πρόεδρος Τμήματος ΔΟΕΠΤΜ

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάτρα όπου ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου.
Πτυχιούχος το 1976 του Τμήματος «Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΚΑΤΕ Πατρών με βαθμό, «Άριστα 9,2» εισήλθα στο «Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» από όπου αποφοίτησα το 1985. Παράλληλα δούλεψα ως επαγγελματίας ξενοδοχοϋπάλληλος σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ δίδασκα ως ωρομίσθια στο Τμήμα «Τουριστικών Επιχειρήσεων» από το 1976 μέχρις ότου διορίστηκα τον Απρίλιο του 1980 στο ΚΑΤΕ Αθηνών, σε μόνιμη θέση, ως Βοηθός Εργαστηρίων Κλάδου 26, επίσης στο Τμήμα «Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων», το δε 1981 νυμφεύτηκα τον μέχρι σήμερα σύζυγό μου Ιωάννη Μακρυγένη, με τον οποίο μεγαλώσαμε τρία παιδιά.

Το 1982 αποσπώμαι στο ΚΑΤΕ Πατρών όπου με τον Ν. 1404/1983 περί ΤΕΙ, μετά από αίτησή μου εντάσσομαι στο μόνιμο προσωπικό του Τμήματος «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων», όπου και άνηκα μέχρι τον Ιούλιο του 2014, όπου μετά από αίτησή μου πάλι εντάχθηκα στο νεοϊδρυθέν τμήμα «Διοίκησης, Οικονομίας Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» (ΔΟΕΠΤΜ) με έδρα τον Πύργο.

Το 1989 μετά από εξετάσεις εισήλθα στο διετές Υποχρεωτικής παρακολούθησης «Μεταπτυχιακό Τμήμα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης», του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου σπούδασα την «Επιστήμη της Περιφερειακής Ανάπτυξης» και αποφοίτησα το 1992, αφού παρουσίασα την διπλωματική μου εργασία με τίτλο : «Η Περιφερειοποίηση του Τουρισμού στην Δ. Πελοπόννησο, η Περίπτωση του Νομού Αχαΐας».
Το έτος 2003, ανακηρύχτηκα διδάκτορας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής : « Η Οικονομική Πορεία των Ξενοδοχείων Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας της περιοχής των Πατρών (όπως προκύπτει από την ανάλυση και διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων των ξενοδοχείων της περιοχής κατά την περίοδο 1995 έως και 2000)».

Στην μακρόχρονη ακαδημαϊκή μου πορεία μετά από κρίσεις εκλεκτορικών σωμάτων, όπως όριζε ο νόμος και αφού αποκτούσα κάθε φορά τα ανάλογα προσόντα, σε σπουδές και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία, εξελίχθηκα από την θέση του Εργαστηριακού Βοηθού κλάδου 26 στην βαθμίδα του Επιμελητή, του Επίκουρου καθηγητή, του Αναπληρωτή καθηγητή και τέλος του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας.

Οι διοικητικές θέσεις που επί σειρά ετών υπηρέτησα ήταν ως υπεύθυνη Ομάδας και αργότερα Τομέα Μαθημάτων Ειδικότητος και Ομάδας Τουριστικών Μαθημάτων, του Τμήματος «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» και μέλος του Δ. Συμβουλίου του. Επί σειρά ετών επίσης εκπροσώπησα το τμήμα σαν τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Σχολής «Διοίκησης και Οικονομίας», της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Πατρών και μέλος της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πατρών.

Διετέλεσα επί 6 έτη (2000-2006) προϊσταμένη του Τμήματος «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» του ΤΕΙ Πατρών, κατά την διάρκεια των οποίων συνέβαλλα σημαντικά προκειμένου να αναδειχθεί και να γίνει γνωστό στην ευρύτερη Τουριστική αγορά και να μεταμορφωθεί ως προς διάφορους τομείς όπως: α) διαμόρφωση επίσημης τελετής ορκωμοσίας πτυχιούχων, β)διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων, γ)αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών, δ)αναδιοργάνωση των ήδη υπαρχόντων εργαστηρίων, ε)δημιουργία νέων εργαστηρίων, στ)αύξηση των εξοπλισμών εργαστηρίων, ζ)δημιουργία αιθουσών διδασκαλίας με εποπτικά μέσα και αιθούσης εκδηλώσεων, η) γραφείων καθηγητών, θ) χρήσης νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία των μαθημάτων, ι)συμμετοχή στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (2003-2008), ια)συμμετοχή σε εκδηλώσεις τοπικών φορέων και εκθέσεων, ιβ)δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σχεδόν για όλα τα μαθήματα το οποίο και ήταν κοινοποιημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-class, ιγ)διαμορφώθηκε τρίπτυχο prospectus του τμήματος (Ελληνικό και Αγγλικό), που παρουσίαζε τους εργαστηριακούς μας χώρους, το ύφος του τμήματος, και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων μας. ιδ) Δημιουργήθηκε φωτογραφικό αρχείο των εκδηλώσεων του τμήματος σε album & CD. ιε) Έγιναν προσπάθειες για την σύμπραξη με Πανεπιστήμια της Ιταλίας για την δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος και ιδιαίτερα με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας.
Τέλος αναφέρω την άψογη οργάνωση και διεξαγωγή του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου, που έγινε στις 11 και 12 Ιουνίου 2005, με Τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός», στο Συνεδριακό κέντρο του Τ.Ε.Ι. Πατρών, υπό την Αιγίδα: α) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, β) του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, γ) του Ε.Ο.Τ, δ) καθώς και πολλών άλλων φορέων και επιχειρήσεων της Περιοχής μας. Συμμετείχαν 15 συνολικά πανεπιστήμια, 5 ΤΕΙ και 380 σύνεδροι. Εννέα από τα πανεπιστήμια ήταν του εξωτερικού. Με το συγκεκριμένο συνέδριο άρχισε την λειτουργία του και το συνεδριακό του ΤΕΙ, όπου με την εμπειρία του τμήματος συμβάλαμε τα μέγιστα στην σωστή έναρξη των εκδηλώσεών του.

Δίδαξα σχεδόν όλη την γκάμα των μαθημάτων του Τομέα Ειδικότητος και του Τομέα Τουριστικών Μαθημάτων για κάποια από τα οποία έχω εκδώσει και διδακτικές σημειώσεις επτά σε σύνολο. Συγχρόνως έχω καθοδηγήσει πλειάδα σπουδαστών α) στην συγγραφή πτυχιακής εργασίας σε εξειδικευμένα θέματα πάνω στην Τουριστική Βιομηχανία, με υψηλές βαθμολογικές αποδόσεις. β) στην εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων που κατά καιρούς ήμουν υπεύθυνη διδασκαλίας τους, είτε σε εργαστήρια είτε σε θεωρία, όπως και γ) στα πλαίσια του μαθήματος «Σεμινάριο Τελειοφοίτων»
΄Εχω λάβει μέρος σε Συνέδρια και Ημερίδες πάνω στο γνωστικό μου αντικείμενο και έχουν δημοσιευθεί εργασίες μου σε έγκριτα και αναγνωρισμένου κύρους Επιστημονικά Περιοδικά, ενώ έχουν εκδοθεί 4 μονογραφίες μου. Επίσης έχω επιμεληθεί την έκδοση δύο μεταφρασμένων βιβλίων του εκδοτικού οίκου «ΕΛΛΗΝ».΄Εχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια στο Πάντειο, ΕΛΚΕΠΑ, ΤΕΙ και ήμουν εισηγήτρια σεμιναρίων στο ΕΛΚΕΠΑ.
Παράλληλες δράσεις μου ήταν: η συμμετοχή μου ως μέλος της «Νομαρχιακής επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Ν. Αχαΐας». Μέλος «Συντακτικής Επιτροπής» του περιοδικού του ΑΤΕΙ Πατρών «Journal of Finance & Informatics». Εκπαιδεύτρια ΣΕΚ ΕΚΕΠΙΣ» με κατάταξη «οικονομολόγος». Μέλος «Εισηγητικής επιτροπής και υπεύθυνη εφαρμογής» της Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του τμήματός μου που λειτούργησε από το 2002-2003 έως 2010. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με «΄Αδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος». Μέλος της ΜΟΔΙΠ και της επιτροπής «Εσωτερικής Αξιολόγησης» του τμήματός μου κ.ά.
Το Ερευνητικό μου έργο συνίσταται στα εξής: Α)΄Ερευνα στα πλαίσια του προγράμματος του έργου «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Πατρών», Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων. Β)΄Ερευνα για την ολοκλήρωση του έργου «Μελέτη Προβλήματος Λιμναζόντων Σπουδαστών. Γ) Μελέτη και έρευνα στοιχείων για την Πιστοποίηση του έργου «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΤΕΙ Πατρών». Δ) Πρωτογενής έρευνα συλλογής πληροφοριών για την συγγραφή της Διδακτορικής μου Διατριβής. Ε) Ήμουν μέλος επιτροπής Ερευνητικής εργασίας για την υλοποίηση μέρους φάσεων μελέτης που, έγινε για λογαριασμό του Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πατρών, με τίτλο: «Προσδιορισμός προσαρμογών των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Ι. Πατρών για την μεγιστοποίηση της απορρόφησης των πτυχιούχων του από την αγορά εργασίας». ΣΤ) Ήμουν μέλος τοπικής Ομάδας Έρευνας (Πελοπόννησος) σε πρόγραμμα του Κέντρου Οικονομικών και Διοικητικών Ερευνών (Κ.Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα: «Η εξαγωγική ικανότητα των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια», που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.).

Σήμερα είμαι πρόεδρος στο νεοϊδρυθέν μετά το σχέδιο Αθηνά Τμήμα «Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων» του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας, με έδρα τον Πύργο, όπου όπως προανέφερα, μετά από δική μου αίτηση έχω ενταχθεί και το υπηρετώ με την βαθμίδα του καθηγητή που κατέχω από το 2012.

Με τιμή
Δρ. Αναστασία Ζαφειροπούλου – Μακρυγένη
Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδος
Πρόεδρος τμήματος Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας, Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων με έδρα τον Πύργο Ηλείας

Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδος