ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

     Σχόλια κλειστά

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΕΑ ΕΩΣ 24/03/2020
ΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ
 ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 956
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 10/4/2020.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
ΆΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 21.3.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 10.4.2020, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 20.3.2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19: Β) ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
ΣΤΙΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ..
ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ  ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 956 ΦΕΚ_956_v-1