Σημαντική ανακοίνωση για τους φοιτητές 4ου και 5ου έτους

     Σχόλια κλειστά

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 4ου και 5ου έτους, να προσέλθουν στη γραμματεία του τμήματος, προκειμένου να ενημερωθούν από την κ. Αργυροπούλου, τον κ. Δημάκη και τον κ. Ζαφειράκη, σχετικά με τις εκκρεμότητες που έχουν για την περάτωση των σπουδών τους.

Οι ώρες και ημέρες κατά τις οποίες μπορούν να έρθουν είναι αποκλειστικά οι ακόλουθες:
Πέμπτη 24/5/2018 11:00-16:00
Τρίτη 29/5/2018 12:00-16:00
Τετάρτη 30/5/2018 11:00-15:00
Πέμπτη 31/5/2018 11:00-16:00

Επισήμανση: Παρακαλούμε όπως έρθετε αυτοπροσώπως αυτές. Για οποιαδήποτε ερώτηση απευθυνθείτε αποκλειστικά στην κ. Αργυροπούλου (mariaarg@pat.forthnet.gr) και στον κ. Ζαφειράκη (pzafeirakis@gmail.com).