Αναβολή μαθημάτων κ.ΒΙΓΛΗ για τις 27/2/2018

     Σχόλια κλειστά

Τα μαθήματα της κας Βίγλη ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 27/2/2018 λόγω ασθενείας και θα αναπληρωθούν ως εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
7/3/2018 (ημέρα Τετάρτη), ώρες 11-12
14/3/2018 (ημέρα Τετάρτη), ώρες 11-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
2/3/2018 (ημέρα Παρασκευή), ώρες 9-11 π.μ.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ
2/3/2018 (ημέρα Παρασκευή), ώρες 11-13 π.μ.

Η διδάσκουσα,
Μαρία Βίγλη