Αναβολή μαθήματος κ. Αργυροπούλου

     Σχόλια κλειστά

Το μάθημα Ανθρωπολογία του Ελληνικού Πολιτισμού & οι Μουσειακές της Εφαρμογές δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/2/2018, λόγω υποχρεώσεων της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης.

Η διδάσκουσα
Μ. Αργυροπούλου