Κατατακτήριες εξετάσεις τμήματος

     Σχόλια κλειστά
  • Δικαιολογητικά

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ  είναι από 16-11-2017 έως και 30-11-2017.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία του τμήματος ΔΟΕΠ&ΤΜ είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από τη γραμματεία)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών (φωτοαντίγραφα). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  • Εξεταζόμενα μαθήματα, Ύλη (Βάσει του Προγράμματος Σπουδών 2013-14):
  1. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων:

Βασικές έννοιες και ορισμοί στο Μάνατζμεντ. Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Κατηγορίες Μάνατζερ. Διοικητικές Ικανότητες και δεξιότητες του Μάνατζερ. Ιστορική εξέλιξη και θεωρίες για το Μάνατζμεντ. Έννοια και ορισμός του Προγραμματισμού. Στρατηγική Διοίκηση. Λήψη Αποφάσεων. Βασικές αρχές της Οργάνωσης. Συνήθη Οργανωσιακά Σχέδια. Ηγεσία. Παρακίνηση και επιβράβευση εργαζομένων. Επικοινωνία. Δημιουργία και Δυναμική Ομάδων. Ο Έλεγχος των Επιχειρηματικών  Δραστηριοτήτων.  Διαδικασία Ελέγχου. Μέθοδοι Ελέγχου. Διοίκηση Λειτουργιών.

  1. Αρχές Τουρισμού:

Σχέση ελεύθερου χρόνου, αναψυχής και τουρισμός. Τα ιστορικά στάδια εξέλιξης του τουριστικού φαινόμενου,  με  έμφαση  στις  συνθήκες  εκείνες  που  επέτρεψαν  την  ανάπτυξη  του  μαζικού τουρισμού. Προσδιορισμός της έννοιας τουρισμός. Παρουσίαση θεωρητικών προσεγγίσεων του τουρισμού ως σύστημα. Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης των ταξιδιωτών και τυπολογίες των επισκεπτών. Παρουσίαση της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τουριστικής βιομηχανίας, διεθνώς. Προσδιορισμός της έννοιας τουριστικής ζήτησης. Ανάλυση της διχοτομίας της  Υποκίνησης:  ποιοι οι  λόγοι  που  οι  άνθρωποι  πραγματοποιούν  “τουριστικά  ταξίδια”. Προσδιορισμός της έννοιας  τουριστικής προσφοράς. Παρουσίαση των κύριων  κλάδων που συγκροτούν την τουριστική βιομηχανία και των χαρακτηριστικών τους.

  1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία – Μακροοικονομία):

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη: Βασικές έννοιες  της οικονομικής επιστήμης, Οικονομικές ανάγκες και οικονομικά αγαθά, Οικονομικό σύστημα. Ζήτηση και προσφορά.  Θεωρία  επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή: Χρησιμότητα των οικονομικών αγαθών, Συνάρτηση ζήτησης και οριακή χρησιμότητα, Καμπύλες αδιαφορίας και ισορροπία του  καταναλωτή. Θεωρία  παραγωγής  και  θεωρίακόστους  (βραχυχρόνια  και μακροχρόνια περίοδο). Μορφές αγοράς. Προσδιορισμός των τιμών και του επιπέδου απασχόλησης των συντελεστών της παραγωγής και διανομής του εισοδήματος. Κύρια μακροοικονομικά θέματα, στόχοι και μέσα Πολιτικής. Διάρθρωση και Μέτρα της Εθνικής Οικονομίας: Εθνικοί λογαριασμοί, Ονομαστικό  ΑΕΠ, Πραγματικό ΑΕΠ, Μέθοδοι μέτρησης του ΑΕΠ, Διαθέσιμο εισόδημα, Κατά κεφαλήν εισόδημα. Κατανάλωση – Αποταμίευση – Επενδύσεις. Δημοσιονομική Πολιτική: Φόροι, Δημόσιες δαπάνες, Πολλαπλασιαστής φορολογίας, Αντιπληθωριστικό και Πληθωριστικό κενό, Πλεονασματικός προϋπολογισμός, Ελλειμματικός κρατικός προϋπολογισμός, Δημόσιο χρέος. Θεωρία Χρήματος: Ορισμός και λειτουργίες χρήματος, Ζήτηση χρήματος, Προσφορά χρήματος,Θεωρία  επιτοκίου,Νομισματική πολιτική. Πληθωρισμός και Ανεργία: Έννοια και μέτρηση πληθωρισμού, Κατηγορίες  πληθωρισμού, Αίτια και πολιτικές αντιμετώπισης πληθωρισμού, Έννοια και είδη ανεργίας, Πολιτικές αντιμετώπισης ανεργίας, Σχέσης  πληθωρισμού  ανεργίας.Τα Οικονομικά  της  Ανοιχτής  Οικονομίας:  Διεθνές εμπόριο, Ισοζύγιο πληρωμών, αγορές συναλλάγματος. Ισορροπία στις Αγορές Προϊόντος – Χρήματος – Εργασίας και Εξωτερικού Τομέα: Το υπόδειγμα IS – LM. Οικονομική Μεγέθυνση: Οι σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης.

  • Μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων, εξεταστές – βαθμολογητές, αναβαθμολογητές:
ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

11/12/2017 12-14  ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΣ
Αρχές Τουρισμού  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13/12/2017 12-14 ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΣ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία – Μακροοικονομία) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΗΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  

ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  15/12/2017 12-14 ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΣ

 

  • Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Μαθήματος

Κωδικός

Επιλογής

Κωδικός

Βιβλίου

Τίτλος Συγγραφείς ISBN Εκδόσεις Έτος

Έκδοσης

Αριθμός

Έκδοσης

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 33365252 32151 Αρχές οικονομικής θεωρίας Mankiw Gregory N. Taylor Mark P. 978-960-01-1328-0 Gutenberg 2010 1η εκδ.
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 33365251 32998374 Σύγχρονη Μικροοικονομική ανάλυση Πέτρος Κιόχος, Γεώργιος Παπανικολάου, Απόστολος Κιόχος 978-960-98678-6-3 ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ 2013 1
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 33365277 29968 Εισαγωγή στον Τουρισμό Page Stephen J. 978-960-02-1985-2 Παπαζήσης 2006 1η εκδ.
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 33365276 11671 Μια εισαγωγή στον τουρισμό Lickorish Leonard J., Jenkins Carson L. 978-960-218-372-4 Κριτική 2004 1η εκδ.
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

33365267 13256962 Εισαγωγή στο management Schermerhorn J. 9789604891436 Εκδόσεις Πασχαλίδης 2011 1η εκδ.
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

33365266 18548691 Διοίκηση Επιχειρήσεων Bateman Shell 978-960-418-265-7 Τζιόλα 2010 8η εκδ.
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 33365265 12508562 Διοίκηση Επιχειρήσεων Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary 978-960-218-754-8 Κριτική 2012 1η εκδ.
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 33365271 12260011 Μακροοικονομική ανάλυση Πέτρος Κιόχος, Γεώργιος Παπανικολάου, Απόστολος Κιόχος 978-960-98678-3-2 ΕΛΕΝΗ ΚΙΟΧΟΥ 2011 1
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 33365272 32152 Αρχές οικονομικής θεωρίας Mankiw Gregory N. Taylor Mark P. 978-960-01-1327-3 Gutenberg 2010 1η εκδ.