ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

     Σχόλια κλειστά

Οι εγγραφές στο εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 02/11/2017 14:00 – 17:00

Η εγγραφή στο εργαστήριο μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο pzafeirakis@gmail.com. Για να εγγραφεί κάποιος φοιτητής ηλεκτρονικά, πρέπει το mail να έχει ως θέμα «Εγγραφή στο εργαστήριο Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ» και να αναφέρει Όνομα, Επώνυμο και Αριθμό Μητρώου.

Κατόπιν της εγγραφής θα ανακοινωθούν προσωρινές ομάδες εργαστηρίου, οι οποίες θα αλλάξουν και θα μονιμοποιηθούν όταν οριστικοποιηθεί και το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου.

 

Ο διδάσκων

Παναγιώτης Ζαφειράκης