Εγγραφή στο εργαστήριο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ» του Ζ΄ εξαμήνου

      Σχόλια κλειστά

Η εγγραφή στο εργαστήριο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ» του Ζ΄ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Οι ημερομηνίες εγγραφής είναι από 06/10/2017 έως και 10/10/2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο εργαστήριο υπάρχουν 3 τμήματα (Τετάρτη 14:00-17:00, Πέμπτη 08:00-11:00, Πέμπτη 11:00-14:00) με 15 θέσεις στο κάθε τμήμα. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί σε ένα μόνο τμήμα. Από τη στιγμή που κάποιος φοιτητής εγγραφεί σε κάποιο τμήμα, δεν μπορεί να ξανακάνει εγγραφή σε άλλο. Αν την στιγμή που κάποιος φοιτητής προσπαθήσει να εγγραφεί σε κάποιο τμήμα αυτό είναι ήδη γεμάτο, τότε ο φοιτητής πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει κάποιο άλλο.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή στο εργαστήριο πατήστε ΕΔΩ