Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”

      Σχόλια κλειστά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Θεσσαλονίκη 27-7-2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα
υλοποιήσει για τρίτη φορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα”, το
οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of
Science in Financial Management, Accounting and Information Systems).

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι μέσα από την
εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληροφοριακών
Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των ομολόγων
Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον
επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του
δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας,
της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα. Παράλληλα,
στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων και κινήτρων απαραίτητων για την
προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου και θα
ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους και η διδασκαλία των
μαθημάτων του Προγράμματος θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του, http://msc.acf.teithe.gr, ή επικοινωνήστε με την
γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 2310 013203, e-mail: msc-info@acf.teithe.gr.

Ευελπιστούμε ότι θα συνδράμετε στην προβολή του συγκεκριμένου ΠΜΣ
προωθώντας την επιστολή αυτή σε όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας
του Τμήματός σας καθώς και σε φοιτητές και αποφοίτους του.

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθ. Βαγής Σαμαθρακής