Ανακοίνωση για τον ιστότοπο του τμήματος

      Σχόλια κλειστά

Σας ενημερώνουμε πώς λόγω τεχνικών δυσκολιών ο ιστότοπος του τμήματος θα έχει προσωρινά περιορισμένη λειτουργικότητα. Η ανάρτηση ανακοινώσεων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται κανονικά.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.