Διαδικασία διαγραφής από το Τμήμα

     Σχόλια κλειστά

Εάν κάποιος φοιτητής επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει (ο ίδιος ή κάποιο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από εκείνον πρόσωπο), να καταθέσει στη Γραμματεία:

  • μια  απλή αίτηση
  • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
  • το βιβλιάριο υγείας  (εάν είχε παραλάβει).

Παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος να έχει φροντίσει να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ’ αποστάσεως, μέσω Κ.Ε.Π. ως εξής:

  1. Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει με την αστυνομική του ταυτότητα στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π., και συμπληρώνει μια απλή αίτηση ή κάποιο άλλο αντίστοιχο έγγραφο του ΚΕΠ. Παράλληλα, αποστέλλει ταχυδρομικώς στη Γραμματεία
    • την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (ή βεβαίωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία)
    • το βιβλιάριο υγείας  (εάν είχε παραλάβει).
  1. Το ΚΕΠ αποστέλλει με fax στη Γραμματεία την συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση και τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα στα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο επιθυμεί ο αιτών να παραλάβει το αποφοιτήριο, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του.
  1. Η Γραμματεία, αφού λάβει τα παραπάνω (και την αίτηση από το ΚΕΠ και την ακαδημαϊκή ταυτότητα), εκδίδει και αποστέλλει με fax στο ΚΕΠ το πιστοποιητικό διαγραφής.Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να έχει και το πρωτότυπο πιστοποιητικό, μπορεί είτε να ζητήσει από τη Γραμματείας μας να του αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση, ή να καλέσει ο ίδιος courier  να το παραλάβει (με δική του χρέωση) από τη Γραμματεία, αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά.